HISTORIE

Høsten 1977 vedtok årsmøtet i Malmheim Idrettslag å danne et utvalg for å undersøke om det var mulig å få bygget et tidsmessig forsamlingshus i bygda. Kommunen var positive til å erstatte det gamle ungdomshuset Allheim med et nytt og folk i bygda sa seg villige til å kjøpe andeler og jobbe på dugnad.
Mye tid og innsats fra utvalget måtte til før man var klar til å starte byggingen. Dette innebar å finne passende tomt, ordne med finansiering, få godkjent tegninger i STUI og endelig å få byggetillatelse fra kommunen.

25. september 1986 var byggesøknad godkjent i bygningsrådet og arbeidet med å reise bygget etter tegninger frå Torsvik og Thesen kunne starte.

BYGGINGEN

Utgravingen av tomta kom i gang i januar 1987.
Arbeidet med byggingen ble ledet av en lokal, dyktig byggeleder og sammen med flinke og patriotiske dugnadsfolk fra bygda, gjekk arbeidet raskt fremover. Den første driftsplanen måtte til og med justeres flere ganger (motsatt av det som var vanlig i bransjen) og alt 20. august kunne første delen av bygget tas i bruk. Det var barnehagen. 16. januar 1988 et år etter det første spadestikket, var det invielsesfest. Da var heile bygget ferdig

DRIFT AV GRENDAHUSET

Grendahuset brukes av nesten alle lag og foreninger i bygda og inntektene kommer i hovedsak fra bryllup, konfirmasjoner, voksentreff, møter og tilstellinger for næringslivet, inntekter fra barnehagen og tilskudd fra Sandnes kommune.

I 2007 ble en stor del av underetasjen bygget om for å utvide barnehagen og denne er nå oppgradert fra korttidsbarnehage med 2 avdelinger til fulltids barnehage med 4. Antall barn har økt fra 24 til over 80. Mer om barnehagen på https://laringsverkstedet.no/barnehage/julebygda
Mer om Julebygda Grendahus kan du lesa i Julebygdboka, bind I og II

Våren 2019 ble Grendahuset pusset opp med hjelp fra folk i bygda. Omtrentlig 500 dugnadstimer ble brukt for å pusse opp og fornye bygget.